Transformatie landkaart

De beoefening van Integrale Aanwezigheid (IA) leidt tot Integrale Transformatie en omgekeerd. Het cultiveren van multidimensionaal bewustzijn – gebaseerd op IA – stimuleert en versnelt de ontdekkingsreis van zelf-verwezenlijking. Zodoende groeit onze natuurlijke staat van IA na elke Integrale Transformatiecyclus.

Om vaardig te worden in persoonlijke transformatie is het handig een duidelijke landkaart te hebben van ons innerlijk landschap met zijn essentiële kenmerken. De landkaart is een manier om verschillende bewustzijnsgebieden te benoemen en geeft een effectief oriëntatiemiddel voor de ontdekkingsreis van zelf-verwezenlijking, of m.a.w. om je innerlijk potentieel te verwezenlijken. Het ontwikkelen van een grondig begrip van de landkaart met zijn verschillende referentiepunten geeft je de moed, houvast en richting wanneer de ontdekkingsreis uitdagend wordt en/of wanneer je onbekend terrein betreedt.

Er zijn 7 basisaspecten om je innerlijk landschap te leren kennen:

  1. Superego / blinde criticus
  2. Masker / geïdealiseerde beelden
  3. Defensiemechanismes / overlevingsmechanismes /conditioneringen
  4. Lager zelf
  5. Kwetsuur / trauma
  6. Beelden / geloofssystemen / definities
  7. Hoger Zelf

De toepassing van deze landkaart is een levenswerk. Van het moment dat je ze leert kennen, kan je ze voor de rest van je leven gebruiken. Ze ten volle begrijpen en doorgronden is een levenslang leerproces door de grote gelaagdheid en enorme diepgang van de verschillende aspecten.

Comments are closed.