Thema’s

Een menselijke ziel kan ontzettend veel thema’s ontdekken en onderzoeken, het is dan ook onmogelijk ze allemaal op te noemen. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Verzoening en onderling begrip tussen de genders: hoe kunnen mannen en vrouwen vredevol, liefdevol, complementair en co-creatief samenleven? (meer in specifiek artikel)

De spirituele bypass: de tendens om spirituele ideeën en praktijken aan te wenden als zijspoor of excuus om zo te vermijden onopgeloste emotionele en/of psychische kwetsuren onder ogen te zien en niet afgeronde ontwikkelingen te vervolledigen. (meer in specifiek artikel)  

Comments are closed.