De persoonlijke “mandala” ophelderen 

Dit is een krachtig hulpmiddel om helderheid, orde en harmonie te brengen in het persoonlijk leven. De persoonlijke mandala stelt iemands leven of levenservaring voor in relatie tot alle mensen, situaties, omstandigheden, zegeningen, uitdagingen en andere ingrediënten die deel uitmaken van de persoonzijn levenssfeer. 

De persoon is degene die het hulpmiddel of de techniek toepast voor hem/haarzelf, of is degene die zich laat begeleiden door een vriend of coach bij de oefening. 

Werkwijze: 

 1. De persoon zit in het midden van bijvoorbeeld een deken, getekende cirkel of cirkel met koord die de mandala voorstelt. 
 2. Het begin van de oefening kan een levensvraag zijn, een probleem, een conflict, een behoefte, een verlangen, … 
 3. Breng als begeleider alle relevante elementen in de mandala, bijkomende elementen kunnen ingebracht en andere verwijderd worden naargelang de oefening vordert. Neem geregeld waar welk effect het komen en gaan van elementen hebben op het welzijn van de persoon. 
 4. Je kan als begeleider interventies uitvoeren op elementen die een bepaalde emotionele lading bevatten. Dit door de persoon te bevragen of de interventies een neutraal, positief of negatief effect hebben. Daarbij worden interventies met een negatief effect weer ongedaan gemaakt. 
 5. Ga door met elementen en interventies totdat een meest optimale situatie voor de persoon bereikt wordt die vrede, voldoening, inspiratie, harmonie, enthousiasme, motivatie, vitaliteit, helderheid, … schept. 

  Interventies 

  Een interventie in de mandala kan bestaan uit: 
 1. toevoegen van relevante elementen, 
 2. verwijderen van niet relevante elementen (of ze laten), 
 3. ophelderen van gezonde grenzen, of 
 4. verplaatsen van bepaalde elementen. 


  Er zijn drie types interventies op de elementen: 
 1. hen op de plaats houden waar ze zijn 
 2. hen dichter naar het centrum, naar de persoon verplaatsen 
 3. hen verder van het centrum, verder van de persoon verplaatsen 


  Werken met nabijheid of afstand van de elementen in relatie tot de persoon in het centrum van de mandala is al een krachtig hulpmiddel in het ophelderen van gezonde grenzen. Studie en kennis van de Boundary Paradox geeft een idee wat gezonde grenzen zijn. Voor elementen waar er verwarring bestaat omtrent grenzen (afwezigheid ervan, rigide/star, niet aangepast, conflictueus, vijandig) kan een lijn getrokken worden of koord gelegd omheen het betreffende element om de behoefte aan te geven aan het uitklaren van de betrokken grenzen.  

  Elementen 

  Er zijn 6 types elementen die kunnen voorkomen in de mandala. 
 1. mensen en hun relaties tot de persoon 
 2. materiële aspecten, voorwerpen, goederen 
 3. kwaliteiten: aspecten van de kern essentie = innerlijk wezen 
 4. afschermingen of obstakels die de kernkwaliteiten bedekken en verschijnen als zwakheden, weerstanden, maskers, lager zelf, negatieve geloofsovertuigingen, valse behoeften, negatieve beelden van zichzelf, anderen of de wereld, niet authentieke zelf-identificaties en illusies 
 5. leven scheppende symbolen, ideeën, betekenissen, archetypes en Waarheid 
 6. Ondersteuningof hulpmiddelen

   
  Enkele richtlijnen voor interventies 
 1. Mensen worden op de juiste plaats gezet (nabijheid/afstand) met soms het ophelderen van betrokken relaties/grenzen  
 2. Materiële aspecten: invoegen/verwijderen, vermeerderen/verminderen, dichterbij/verder 
 3. Kwaliteiten: kunnen benadrukt worden, benoemd, uitgenodigd, opgeroepen, herinnerd, versterkt 
 4. Afschermingen of obstakels: verwijderen, oplossen, verbranden, verzwakken, blootstellen, onder de aandacht brengen … tot het niveau dat de persoon kan bevatten en hanteren in het moment en hem in die plek tegemoet te komen. Het proberen maken van te grote stappen creëert meer weerstand dan vordering (deze juistheid is een leerproces). Te kleine stappen nemen daarentegen laat groeipotentieel onbenut (wat eveneens een leerproces is). Ervaring in de Transformatie cyclus verhoogt de vaardigheid in het juist inschatten van de stappen en daardoor het oplossen van de afschermingen. Elke stap lost meer obstakels op en maakt spontaan de kernkwaliteiten meer vrij en zichtbaar.  
 5. Symbolen: invoegen/verwijderen, dichterbij/verder, controleren op relevantie 
 6. Ondersteuning: toe te voegen op de juiste plaats en in de juiste verhouding/intensiteit. 

Toepassingsmogelijkheden 

Er zijn verschillende mogelijkheden om deze oefening te doen. 

 • Je kan deze oefening voor jezelf doen als een middel voor zelfhulp, om problemen op te lossen, voor zelfanalyse, contemplatie of als meditatie. 
 • Je kan het in één-op-één sessies als coach voor een cliënt gebruiken, of om een vriend te helpen of met twee vrienden die om beurt de rol van begeleider vervullen. 
 • Wanneer je met meer dan twee bent kan de kracht van de oefening aanzienlijk vergroot worden door gebruik van een coaching cluster.  

  Iedereen die deze oefening doet met begrip en oprechtheid vanuit het hart zal weldadige effecten ondervinden. Wanneer de begeleiding echter gebeurt door een goed opgeleide en geaccrediteerde IP-coach kunnen de effecten nog diepgaander zijn en verder rijken. 

Comments are closed.