De Neutrale Waarnemer

Basisdefinitie: De Neutrale Waarnemer (N-W) is de onpartijdige waarnemer of ‘ontvanger’ van de realiteit zoals ze is.

  • De N-W is één met het waargenomen voorwerp terwijl de N-W zich volledig onthoudt van oordelen, interferentie en enige andere intentie om het waargenomen voorwerp te willen veranderen.
  • Onthecht van enig oordeel = de N-W wordt gekenmerkt door de volledige afwezigheid van een evaluatie systeem (waardering), de N-W registreert enkel het bestaan van fenomenen en is gelijktijdig bewust van hun natuur en inherente kwaliteiten maar zonder toevoegen van enige appreciatie of depreciatie. Zonder enige morele conclusies gaat de N-W voorbij goed of slecht.
  • Onthecht van interferentie = de totale afwezigheid van eigenbelang of dualistische, wilgedreven intenties in relatie tot wat waargenomen wordt, de totale afwezigheid van verlangen om het object van waarneming te veranderen.
  • Onthecht van agenda = de totale afwezigheid van geïdealiseerde ideeën hoe de dingen wel of niet zouden moeten zijn, totale afwezigheid van het verlangen om te willen beïnvloeden
  • de N-W is open ruimte van gewaarzijn
  • de N-W neemt waar WAT IS: is eenvoudig bewust van de inherente natuur van wat het waarneemt.
  • het gewaarzijn of bewustzijn van de N-W is alomvattend: de voorwerpen kunnen feiten en vaststellingen zijn, allerlei vormen van realiteit: fysiek, ruimte, tijd, psychologisch, gedachten, emoties, artistiek, filosofisch, intellectueel, paranormale realiteit, technisch, zielsrealiteit, wetenschappelijk, biologisch, cosmisch, nucleair, astronomisch … Samengevat: elk waarneembaar aspect van de totaliteit van het bestaan. 
  • de N-W is onbegrensd: tijd overstijgend en tegelijk omvattend, ruimte overstijgend en tegelijk omvattend.
  • de N-W is puur transcendent gewaarzijn en bewustzijn

Comments are closed.