Authentieke Beleving

Het is niet vanzelfsprekend om in elk nu-moment het leven ‘zoals het is’ direct en bewust te kunnen ervaren.

Met de vaardigheid van de Authentieke Beleving (AB) kan de “levendigheid” ervaren worden in elk moment van de continue en ononderbroken stroom van nu momenten die het leven is. De ervaring van het leven vindt immers altijd en alleen NU plaats, geen milliseconde eerder noch een fractie van een seconde later. De AB heeft een levende gevoeligheid voor dit altijd aanwezige nu moment in alle facetten van ons wezen.

De levenskracht die door het fysieke lichaam stroomt, houdt ons lichaam in leven en veroorzaakt sensaties waarvan we ons (kunnen) bewust zijn of niet. De beoefening van AB nodigt uit tot bewust gewaar zijn van deze lichamelijke sensaties.

Als de levenskracht door het etherisch lichaam (eerste aura lichaam, dichtst bij het fysieke lichaam) stroomt, versterkt ze onze vitaliteit, (zelf)vertrouwen, gezondheid en wilskracht. We kunnen ons hiervan bewust zijn of niet. De oefening van AB is ons te openen voor het gewaarzijn van onze vitale sensaties.

Als de levenskracht door het emotionele lichaam stroomt (tweede aura lichaam), versterkt het onze emotionele vermogens en vaardigheden. We kunnen ons al dan niet bewust zijn van onze emoties en gewaarwordingen. De oefening van AB is het ontwikkelen van bewustzijn omtrent onze emotionele- en gevoelstoestand in elk moment. Emotionele fitness (voorlopig enkel in het Engels) helpt dit aspect van AB te ontwikkelen.

Naast het etherisch en emotioneel lichaam is dezelfde werking eveneens geldig voor de andere aura lichamen (IP-10): de levenskracht die door het mentale lichaam stroomt, door het astrale lichaam en door de drie spirituele lichamen. Al deze auralichamen generen elk hun specifieke sensaties en fenomenen. De beoefening van AB opent en verfijnt ons bewust gewaarzijn van deze subtiele verschijnselen.

De Verlichte Nieuwsgierigheid helpt om ons te verbinden met het innerlijk proces van de Authentieke Beleving. Door bijvoorbeeld de focus op een bepaald punt in het fysieke lichaam te brengen, vraagt de Verlichte Nieuwsgierigheid: “Wat is hier nu?”. De Authentieke Beleving zegt niet “Ik stel spanning in mijn schouders vast of een energiestroom door mijn rechterheup” maar nodigt veeleer uit tot het volledig en diep doorvoelen en beleven van de sensaties die er zijn, in elk moment. Dit principe kan uitgebreid worden tot emoties, gedachten, ideeën, herinneringen, geloofssystemen, celbewustzijn, enz.

Het is door het vastberaden beoefenen en integreren van AB dat geleidelijk de gevoeligheid voor de 21 elementen van Integrale Aanwezigheid toeneemt. Dit begint bij basis gewaarzijn, groeit uit tot intermediair bewustzijn, breidt verder uit naar bovenzintuiglijk bewustzijn om vervolgens de verlichte sferen van het supra zintuiglijk bewustzijn te bereiken.

De AB geeft geen verklaring voor de ervaring, beschrijft ze niet of vertelt geen verhaal, ze rechtvaardigt niet noch veroordeelt. De AB is volledig en onvoorwaardelijk toegewijd om elke ervaring ten volle te doorleven. Dit is waarom de AB “Wat” vragen stelt en geen “Waarom”. Waarom vragen leiden immers tot het vertellen van verhalen, rationaliseren en/of intellectualiseren.

“Waarom-vragen” voegen verstandelijke substantie toe aan de ervaring, waarbij de ervaring vertroebelt en verwijdert geraakt van het pure en ongerepte gewaarzijn. “Wat” vragen daarentegen leiden naar de feitelijke ervaring die een goudmijn is voor groei van kennis, van echt begrijpen, actuele wijsheid, en uiteindelijk de Levende Waarheid. De Authentieke Beleving verzorgt de op ervaring gebaseerde verbinding tussen het materiële, het zintuiglijke, het psychologische en de spirituele dimensies van het universum. Het vormt onze super-filosofische gevoeligheid voor het onderscheiden van waarheid en de waarneming van eenheid.

Uiteindelijk kan je zo voorbij je fysieke begrenzingen expanderen en vervolgens voorbij de begrenzingen van je energetisch lichaam. Wanneer je deze weg vervolgt ontdek je verder je wezenlijke Kern, je Ware Zelf of je Goddelijke essentie. Je Goddelijke essentie is vlak onder het oppervlak van elk deel van je wezen aanwezig. Wanneer je verder oefent, ontdek je gelijktijdig meer en meer delen van jezelf wat vervolgens leidt tot Integraal Bewustzijn. Soms zal je lichaam spontaan tot vloeiende bewegingen komen, soms ontstaan er klanken, ga je tekenen, schilderen, … . Al deze verschillende vormen van zelfexpressie zijn een gevolg van het bevrijden van de/je Authentieke Beleving. Vervolg dit proces. Er zijn geen grenzen aan deze ontdekkingsreis. Integraal bewustzijn is onbeperkt en onbegrensd.

Comments are closed.