Wat is IA?

Wat is Integrale Aanwezigheid?

Integrale aanwezigheid kan zowel als een methode als als een resultaat worden gezien.

Als resultaat betekent Integrale Aanwezigheid zijn volledige potentieel helemaal (be)leven in een natuurlijke stroom met zichzelf, anderen en de wereld. ‘In IA zijn’ is een ervaring van elk moment met integraal bewustzijn, terwijl men zich bewust verder ontwikkelt in het leven. Het is de kunst om het leven volledig en bewust te leven.

Als een methode is Integrale Aanwezigheid een reeks concepten en technieken om de kunst van volledig te leven helemaal bewust te verwerven. Hieronder bevinden zich: mindfulness, bodyscan, bewuste ademhaling, zelfreflectie, persoonlijkheidsintegratie, aarding, mindbalancing, afstemming, de transformatiecyclus, transcendent bewustzijn, de neutrale waarnemer … om er maar een paar te noemen.

Zou je het een speciale vorm van meditatie noemen?

Ja en neen. Sommige technieken vindt men ook terug in heel wat vormen van meditatiebeoefening terwijl heel wat ander concepten en technieken dan weer specifiek zijn aan (de beoefening van) Integrale Aanwezigheid.

Wat is niet specifiek aan Integrale Aanwezigheid?

Integrale Aanwezigheid maakt gebruik van krachtige mindfulness technieken als basis om hetvermogen te ontwikkelen om bewust in het ‘hier en nu’ te leven. Vertrekkend van mindfulness – van volledig bewustzijn/gewaarzijn van het huidige moment – worden specifieke en meer geavanceerde technieken toegevoegd. Dit gebeurt in afstemming met en respect voor het ritme en de mogelijkheden van van de beoefenaar. 

Het fundament van Integrale Aanwezigheid wordt gevormd door 3 basisprincipes: 1) bewust leven in het ‘hier en nu’ 2) centreren 3) en natuurlijk ademhalen. Zen meditatie en tai chi zijn eveneens gebaseerd op o.a. deze 3 principes maar ook heel wat krijgskunsten (zoals kungfu, judo, karate) maken er gebruik van. 
Bij het langdurige bewustzijnsbeoefening realiseert men zich meer en meer aspecten en nieuwe dimensies van de menselijke realiteit. Dit proces van ontwaken is een natuurlijke evolutie voor wie langdurig en duurzaam Integrale Aanwezigheid of andere meditatieve praktijken beoefent.

Wat is specifiek aan Integrale Aanwezigheid?

Specifiek aan Integrale Aanwezigheid is dat het een veilige ruimte opent voor onbegrensde expansie van het menselijk bewustzijn.

Elke keer iemand ontwaakt tot het volgende niveau van bewustzijn verandert zijn ervaring van de werkelijkheid aanzienlijk. Met elke groeisprong in bewustzijnsverruiming is dan ook een nieuw en betrouwbaar referentiekader nodig omdat het vorige kader niet langer voldoet of op zijn minst onvolledig is voor de nieuwe bewustzijnstoestand.

Deze groei in bewustzijn heeft een bepalende invloed en impact op hoe we de wereld zien, op hoe we beslissingen nemen, op de manier waarop we omgaan met onze omgeving, op de effectiviteit van onze acties, op de manier waarop we ons leven vormgeven en op onze levenskwaliteit.

De systematische benadering van Integrale Aanwezigheid biedt daarom een aantal kernconcepten die helpen begrijpen wat er in ons omgaat, ons helpen ontdekken wie we echt zijn en waarrond ons leven in essentie draait. Integrale Aanwezigheid biedt heldere richtlijnen omtrent hoe te vorderen op de weg van groei maar het biedt ook hulpmiddelen om de uitdagingen van het dagelijks leven te hanteren.

Wat betekent integraal?

Integraal verwijst in dit kader naar twee betekenissen: de eerste betekenis houdt verband met de volledigheid en de tweede met de diepgang van integratie.

Integraal in de eerste betekenis verwijst naar het doel om bewust te worden van het volledige spectrum van de menselijke realiteit dat toegankelijk is. Het betekent ‘weten wie je echt bent’. Het verwijst naar alle aspecten en dimensies van de realiteit waartoe het menselijk bewustzijn in staat is door te dringen en ze te verwerven. De praktijk beoogt het stelselmatig verruimen en verdiepen van bewustzijn in al deze aspecten en dimensies op ieders natuurlijk snelheid en ritme, stap voor stap, initiatie na initiatie. Telkens een nieuw innerlijk bewustzijnsgebied wordt (her)ontdekt, komt men een stap dichter tot leven in volledig bewustzijn en een stap dichter tot leven in natuurlijke aangeboren heelheid. 

Voor het (her)ontdekken van sommige bewustzijnsgebieden waren deze mogelijk bestoft en verroest verborgen, in het duister van ons onderbewustzijn. Het herstel van de verloren gewaande delen gaat soms moeiteloos en vlot, soms is het een onstuimig proces dat heel wat moeite en doorzetting vergt.

Integraal in de tweede betekenis van diepgang heeft tot doel alle delen van onszelf – de bewuste, onbewuste en bovenbewuste delen – samen te brengen tot een coherent en eenvormig bewustzijn. 

Samengevat gaat integraal over wie we in wezen zijn, wie we echt zijn, wie we authentiek zijn. 


Kan je vertellen wat je concreet bedoelt met IA onderdompeling?

Gedurende de IA onderdompeling krijg je toegang tot en ontdek je een veilige ruimte waar de natuurlijke evolutie van het menselijk bewustzijn wordt gestimuleerd en waar je in dit proces wordt vergezeld. Het proces verschaft elementen van overdracht, focus en richtlijnen. Elke deelnemer wordt met mind, geest en ziel verwelkomd op een aangepast niveau van bewustzijn dat hij op dat moment ervaart en wordt vanuit die veilige plek gestimuleerd naar persoonlijke groei.

Tijdens de IA onderdompeling geef ik (Jan) suggesties die mensen inleiden tot de ervaring, tegelijk onthullen deze instructies de technieken om Integrale Aanwezigheid zelf toe te passen in het dagelijks leven. Bepaalde suggesties hebben schijnbaar weinig zin en men kan men dan ook naast zich neerleggen terwijl andere instructies net een levendige of diepe resonantie in je ervaring veroorzaken. De instructies die het meest resoneren kan je onmiddellijk toepassen om tot het volgende stadium van zelfrealisatie te komen. Net deze zijn dan ook de meest krachtige voor je dagelijks leven en activiteiten of in je persoonlijke meditatie praktijk. Van wat het meest met je resoneert maak je best zo snel mogelijk na (niet tijdens) de onderdompeling notities.

Vanuit je innerlijke intelligentie verschijnen inzichten, kennis en wijsheid vaak spontaan. Deze momenten van ontwaken zijn heel natuurlijk en vormen de meest waardevolle vruchten van de IA onderdompeling, … ze zijn dan ook te koesteren als kostbare juwelen. Ook hier is het uitermate zinvol zo snel mogelijk na de onderdompeling (niet tijdens) notities te nemen.

Zijn er voorwaarden voor het beoefenen van IA?
Wie kan deelnemen aan de activiteiten? 

De enige voorwaarde om deel te nemen en IA te beoefenen is een open houding en een oprecht verlangen om psycho-spiritueel te evolueren en groeien. Daarom ook kan iedereen IA beoefenen: zowel absolute beginners als ervaren meditatie beoefenaars. Hoeveel tientallen jaren iemand ook mediteert, de kunst van Integrale Aanwezigheid is en blijft een levenslang leer- en evolutieproces. Iedereen wordt dan ook welkom geheten op zijn eigen niveau en ritme.

Interview van Jan Janssen door Oana Stinga.

Comments are closed.