De orale karakterstructuur

Het ontstaan van het orale karakter is gekoppeld aan herhaaldelijke deprivatie-ervaringen.

Het kind is niet voldoende fysiek en / of emotioneel gevoed.

De moeder of zorgdragen is zelf depressief, overweldigd of ziek tijdens deze periode van ontwikkeling van het kind.

Cruciale periode waarin het kind zou moeten worden gevoed, vastgehouden, ondersteund …

Behoeften en emoties

Het kind voelt een verlies, een verlatenheid en onderdrukt zijn onvervulde behoeften om niet volledig in wanhoop af te glijden.

Het kind zal proberen voor zichzelf te zorgen door zijn lichamelijke en motorische impulsen te onderdrukken die van nature ontworpen zijn om te vragen wat hij nodig heeft. Hij slaagt gedeeltelijk, maar onbewust leven zijn orale behoeften gewoon verder.

Hij heeft genegenheid, acceptatie en absolute veiligheid nodig, maar hij zal zijn machteloosheid ervaren om een zorgende respons uit de omgeving te lokken.

Zijn onvervulde behoeften zullen afhankelijkheid en een afname van de strijdbaarheid genereren.

Fysieke en energetische structuur:

– slank en soms mager (zelfs als de persoon veel eet)

-Het lichaam is energetisch ondervoed. Er is net voldoende energie om vitale functies te behouden, maar niet genoeg om het spierstelsel op te laden.

We zien daarom in de orale structuur voortdurend vermoeidheid, een chronisch gebrek aan energie en moeite met handelen.

-De soms smekende blik kan je energie aftappen.

-Ademhaling is beperkt en stelt het lichaam niet in staat zichzelf met voldoende energie op te laden.

-Er is steeds een hapering in een vragende of weigerende beweging.

We kunnen ook een uitgesproken scheiding opmerken tussen het hoofd en het lichaam.

Dit komt door een sterke spanning aan de basis van de schedel waardoor de impuls om te bijten en te zuigen wordt geïmmobiliseerd.

Sterke spanningen op het niveau van de schoudergordel en tussen de schouderbladen die voorkomen dat bewegingen uitreiken of slaan.

Slecht contact met de grond.

Zwakke benen met knieën die naar binnen buigen en platte voeten.

Dynamiek van het karakter:

Het gevoel dat alles aan hem toekomt zonder dat hij enige inspanning hoeft te doen:

Het orale karakter is als een kind dat alleen geïnteresseerd is in zijn eigen behoeften en gevoelens.
Moeilijkheid om de realiteit te accepteren en te aanvaarden om strijd te voeren om te overleven.
Hij doet geen inspanning om te verkrijgen wat hij nodig heeft.
Inderdaad: zijn verlangen is niet sterk genoeg, omdat het verstikt was.
Hij is bang om “uit te reiken” omdat hij herhaaldelijk teleurstellingen heeft ervaren.
Het orale karakter is een afhankelijke persoon die de neiging heeft zich vast te klampen aan anderen en zich de energie van anderen toe te eigenen. Hij mist zoveel energie dat hij anderen nodig heeft om haar te ‘dragen’.

Het orale type van depressie:

Gevoel van innerlijke leegte en eenzaamheid, zelfs als de persoon is omringd en verbonden met anderen.
Cyclisch functioneren van fasen van euforie en depressie.

Therapeutisch doel:

Laat de patiënt zijn gronding versterken en zijn energielading verhogen.
Dit zal hem in staat stellen te voelen dat hij zijn eigen steun kan zijn en onafhankelijk van bestaan kan zijn.

Vervolgens hem ertoe brengen van zichzelf te houden, zichzelf te accepteren en het zelfvertrouwen te ontwikkelen dat hij in staat is zichzelf te geven wat zijn ouders hem niet hebben gegeven.

Om hem zijn rechtmatige plaats in de wereld te laten vinden en zijn vermogen tot uitwisseling met anderen te ontwikkelen.

Samenvatting van de karakterstructuur volgens Anne Hodiamont, bio-energetische therapeut en sinds 2016 gecertificeerd in “Subtiele Energieën”. Anne studeert sinds 2011 Integrale Aanwezigheid bij Jan.

Comments are closed.