Behoedzaamheid is troef.

De concepten van karakterstructuren die worden aangeboden door bio-energetica zijn potentieel even bevrijdend als kwetsend. En dit potentieel wordt nog eens sterker geaccentueerd in een context van Integrale Aanwezigheid waar we werken met een staat van verruimd en verdiept bewustzijn. Deze multidimensionale context versterkt aanzienlijk de impact van onze interventie. Het hangt allemaal af van de aard en de kwaliteit van de intentie achter onze observatie en onze interventie. Dit onderstreept nogmaals het belang van onze afstemming in de Integrale Aanwezigheid. De slogan die ik persoonlijk van Barbara Brennan heb geleerd, is nog steeds nuttig om een evenwichtig perspectief te behouden bij het gebruik van bio-energetica instrumenten: “Karakterstructuren zijn niet wie we zijn. Ze zijn precies wie we niet zijn!“ Met deze woordspeling herinnert ze er ons aan om onze blik (en onze identificatie) op het authentieke zelf te houden, dat goed, mooi, natuurlijk, oprecht is en verankerd in de essentiële realiteit. Karakterstructuren zijn alle verdedigingsmechanismen, kwetsuren, maskers en strategieën die ons anders doen lijken en gedragen dan wie we werkelijk zijn.

Als de kennis van karakterstructuren ons helpt meer begrip van onszelf of van de ander te ontwikkelen door de juiste attitudes van mindfulness (openheid, empathie, mededogen, niet-oordelen, nieuwsgierigheid, gelijkmoedigheid) te behouden, dan is deze kennis nuttig voor ons om onszelf of de ander te begeleiden uit een toestand van ongemak of lijden naar een bevrijdende herverbinding met ons ware wezen. Als we daarentegen deze kennis gebruiken om onszelf of de ander een etiket op te kleven, versterken we alleen maar de beelden en overtuigingen die ons vervreemden van het beste in onszelf. Dit is het tegenovergestelde van het doel van het pad van transformatie. Integrale Aanwezigheid beoogt het loslaten van de identificatie met de karakterstructuren ten voordele van het ontwaken en versterken van onze ware identiteit, onze wezenskern.

Wanneer we kritiek hebben, onszelf beoordelen op wat goed of fout is, iemand anders of onszelf analyseren en diagnosticeren, creëren we een beeld van een vijand. Elke persoon die een goede Neutrale Waarnemer ontwikkeld heeft, kan in zichzelf vaststellen in welke mate de overtuigingen en oordelen die we over iemand (of zichzelf) koesteren, alle observaties die we hebben van dezelfde persoon (of onszelf) sterk beïnvloeden of op zijn minst kleuren. Een geloof is altijd op zoek naar bewijs om zichzelf te bevestigen. Dit zichzelf versterkend mechanisme van onze overtuigingen laat onze geest in rondjes draaien in onze mentale illusies. Deze werking schept een kunstmatig beeld bovenop de realiteit. Met een solide afstemming op de Neutrale Waarnemer kan men dit mechanisme overstijgen.

“Ike Lasaster (in zijn “Guide to Violent Communication” voor gebruik door managers en hun medewerkers) legt uit dat vijandelijke beelden twee grote problemen veroorzaken: enerzijds ontmenselijken ze de persoon en anderzijds creëren ze precies wat we willen vermijden. Door iemand een statisch etiket op te kleven, beperkt men het volledige potentieel van zijn menselijkheid. Het conditioneert ook de manier waarop we ons met hen gedragen. Marshall Rosenberg vat het samen door te zeggen: “Je krijgt wat je ziet”. Wanneer een oordeel een overtuiging wordt, begint onze geest de beschikbare informatie te filteren om die overtuiging te ondersteunen. Dit geloof bepaalt het spectrum van onze waarnemingen en verandert in een versterkend mechanisme. We nemen alleen waar wat we geloven.

Het cultiveren van defensieve beelden is dan een teken dat we niet langer volledig bewust zijn, maar in het hoofd zitten en geloven in wat we onszelf vertellen. Als we dit beseffen, is er al een grote stap gezet. We zitten minder “vast” met deze overtuigingen. En deze ruimte stelt onze Neutrale Waarnemer in staat om te luisteren naar welke kostbare behoefte er achter dit geloof schuilgaat. Als we dan voor de echte behoeften zorgen, openen we de weg voor de ware persoon om te floreren.

Het is om deze redenen dat ik, ons, beoefenaars van Integrale Aanwezigheid, sterk aanmoedig om IN DE EERSTE PLAATS te focussen op het specifieke Hogere Zelf dat verborgen ligt achter elke karakterstructuur VOORDAT we de andere kennis van bio-energetica toepassen. Op deze manier smeden we een ​​authentieke band met de echte persoon in de andere EN in onszelf. Dan leren we en zorgen we meteen voor de echte behoeften van de typologie en vermijden we de verwarring, de frustratie en de pijn die worden veroorzaakt door het najagen van de verkeerde behoeften. Door in afstemming te blijven met het Hogere Zelf, in onszelf en in anderen, blijven we streven naar de vervulling van echte behoeften, wat altijd leidt tot vrede, harmonie, vreugde en voldoening. Op deze manier wordt het Hogere Zelf belichaamd en tot uitdrukking gebracht door de ziel en de persoonlijkheid.

Jan Janssen, 8/6/15

Comments are closed.