Bio-energetische integratie is …

Bio-energetica is een therapeutische benadering die lichaamswerk combineert met psychologie om mensen te helpen hun emotionele problemen en conflicten op te lossen, hun potentieel voor plezier in het leven te realiseren, en de gezondheid in lichaam en geest te verbeteren.

Het was Alexander Lowen’s betoog dat lichaamshouding en lichaamstaal tot de essentiële instrumenten van psychotherapie behoren. Hij ontdekte dat conventionele psychotherapie in dit opzicht faalde. Hij gebruikte vijf karakterstructuren beschreven in zijn standaardwerk: “The language of the body”. De theorie van bio-energetica maakt deel uit van de basis voor emotioneel lichaamswerk en lichaamsgerichte psychotherapie.

John Pierrakos breidde bio-energetica uit met observaties uit de moderne fysica in combinatie met lichaamswerk van bio-energetica en de conceptuele visie op het padwerk van zijn vrouw Eva Pierrakos. Zijn standaardwerk, getiteld “Core Energetics”, neemt de gezonde, creatieve en spirituele kern van elke persoon als uitgangspunt. De kern waaruit levensenergie, liefde en plezier vloeien, die impulsen geeft voor groei en ontwikkeling als persoon, vanuit hun eigen waarheid. Het is de bedoeling om inzicht te krijgen in hoe patronen de kern kunnen sluiten en via dit begrip deze kern opnieuw te openen

De vijf karakter structuren.

  1. Schizoïde karakterstructuur
  2. Orale karakterstructuur
  3. Masochistische karakterstructuur
  4. Psychopathische karakterstructuur
  5. Rigide karakterstructuur

Comments are closed.