De kunst van het centreren

Door te centreren ontdekken we ons persoonlijke krachtcentrum: de hara. Fysiek is de hara het zwaartepunt van ons lichaam. Emotioneel is het een fundament van kalmte, vrede en vertrouwen. Rationeel is het deze wijd open hemel van helderheid. Psychologisch is het de altijd aanwezige, maar vaak vergeten, referentie van ons ware centrum: wie we zijn en waar ons leven over gaat. Energetisch is het een grenzeloze bron van voortreffelijke en harmonieuze vitaliteit en kracht.
        Al deze kwaliteiten zijn niet slechts beloften. Ze kunnen allemaal worden gecultiveerd als je deze kunst van centrering in de praktijk brengt.

De waarde van centreren

Wanneer we gecentreerd zijn, stroomt het leven zo natuurlijk en soepel dat we hoogst waarschijnlijk vergeten dat we op dat moment gecentreerd zijn. Het belang van gecentreerd-zijn wordt echter duidelijker wanneer we naast ons centrum leven. De ongemakken en worstelingen die we tegenkomen wanneer we ons centrum verliezen, maken het heel duidelijk hoe waardevol het is om te leven en te werken vanuit het innerlijke centrum. Hieronder vind je een paar voorbeelden van het ontelbaar aantal manieren waarop centreren de gewone en ongewone problemen in het leven verhelpt.

Centreren brengt ons in contact met onze natuurlijke en evenwichtige levenskracht en verhelpt daarom de zwakte die voortvloeit uit het verliezen van die verbinding, evenals de uitputting die voortvloeit uit een geforceerde aanwending van onze innerlijke hulpbronnen. Aan de ene kant van het spectrum is een waardevolle ondersteuning om om te gaan met vermoeidheid, (chronische) vermoeidheid en zelfs burn-out. Aan de andere kant van het spectrum is het een verzachtende balsem voor stress, agitatie, hyperactiviteit en dwangmatigheid. Centreren helpt ons een evenwichtige middenweg van optimale vitaliteit, ontspannen rust en effectieve activiteit te vinden.

Centreren brengt ons ook in contact met het authentieke, natuurlijke zelf en lost zo de polariserende ongemakken op van het verliezen van contact met zichzelf of zich te laten meeslepen met het ego. Het verliezen van contact met jezelf kan leiden tot verwarring, zelftwijfel, verlies van vertrouwen en eindigen in jobs, activiteiten of relaties die vervreemdend voelen. In dit geval leidt centrering ons terug naar duidelijkheid, vertrouwen, zinvolle verbintenissen en zekerheid. In andere gevallen kan het verliezen van contact met zichzelf leiden tot over-identificatie met zijn baan of rol in de samenleving, obsessionele fixatie op doelen en ambities, of het beschouwen van zijn ideeën (over zichzelf, anderen en de wereld) als de absolute onwrikbare waarheid. In deze gevallen zal centreren de over-identificatie en mentale rigiditeit verzachten door een dieper identiteitsgevoel en een groter bewustzijn van de realiteit in de plaats te bieden. Dezen laten toe om iemands rol en zelfbeeld te overstijgen en ze leveren inzichten die meer vloeibaarheid in het omgaan met behoeften, verlangens en ambities bevorderen en die daarom ook meer doeltreffend zijn.

Centreren helpt ons onze natuurlijke plaats in relaties en de maatschappij te kennen. Als we uit het centrum zijn, hebben we de neiging om niet ten volle op te dagen in het leven. Bijgevolg geven we ongewild onze natuurlijke rechten, voorrechten en voordelen op die die van nature naar ons toestromen door onze ware plaats in contact met onze omgeving in te nemen. Of in andere gevallen probeert men soms met dwingende hand een plaats af te dwingen. Het gevolg is vaak dat precies deze hardheid het goede van ons afhoudt dat anders harmonieus naar ons toe zou vloeien. Er is een perfecte plek voor iedereen en door te centreren doen we veel meer dan eenvoudigweg die plek vinden. We migreren eigenlijk op natuurlijke wijze naar die plaats door de wetten van aantrekking en synchroniciteit. In plaats van te veroveren of te vechten voor onze plaats, gaan we op in de welwillende onderstroom van het Leven die synchroon organiseert waar te gaan, wat te doen, met wie we ons moeten verhouden en wanneer we dat moeten doen.

Dit zijn slechts 3 voorbeelden van het onbeperkte aantal manieren waarop centrering en afstemming de kwaliteit van het leven positief beïnvloeden.

Comments are closed.