Afstemmen is …

Integrale Aanwezigheid bestaat uit 21 aspecten waarvan de eerste drie het fundament vormen. Mindfulness is het eerste aspect van het fundament en afstemming is het tweede. Ze zijn allebei erg complementair omdat mindfulness uitnodigt tot meer afstemming en omdat afstemming op zijn beurt mindfulness verdiept, versterkt en stabiliseert.

Wat is afstemming?

         Afstemmen stelt je in staat om toegang te krijgen tot alle innerlijke bronnen van kracht, focus, balans (en meer) en deze te mobiliseren in het hier en nu. Wanneer je deze natuurlijke capaciteiten samen laat samenvallen als één samenhangend en harmonieus geheel, wordt het natuurlijk om je open te stellen voor het volledige potentieel van levenskracht, zoals levenslust, vitaliteit, creatieve inspiratie, flow, levensvreugde, je eigen volheid en het hoogste potentieel van jou als persoon, of in één woord, je ware wezen. Door af te stemmen, bevrijd je je volledige potentieel van binnenuit en wordt het de basis voor je keuzes en stroom op alle gebieden van je leven.

Onze afstemming komt overeen met de intentionaliteit achter al onze gedachten, gevoelens, keuzes, acties, woorden, daden en zelfexpressie.

Initiatie:

        In de IA-benadering beschouwen we afstemming als een ruim gegeven. Het beoogt het hele spectrum van ons menselijk potentieel te bereiken en te dynamiseren. Om het volledige bereik van deze innerlijke hulpbron te dekken, cultiveren we de 5 aspecten van afstemming:

  1. centreren
  2. aarden
  3. integriteit van de ziel of zielsverbinding
  4. integriteit van de geest of verbinden met het individuatiepunt
  5. integrale éénwording (alles op één lijn brengen in één samenhangend geheel)

Intentionaliteit

In de filosofie wordt “intentionaliteit” door de Stanford Encyclopedia of Philosophy gedefinieerd als “de kracht van de geest om dingen, eigenschappen en standen van zaken te vertegenwoordigen, …”. (Jacob, P. 31 augustus 2010).

In de IA-context definieer ik “intentionaliteit” als de richting die we bewust en onbewust geven aan onze creatieve kracht op elk moment op elk niveau en in elke dimensie van ons wezen.

Zoals Barbara Brennan het zegt: “Wanneer je je eerste punt van individuatie van de godheid hebt afgestemd op het heilige verlangen van je ziel en met de ene noot waarmee je je lichaam hebt opgetrokken van je moeder de aarde, heb je jezelf afgestemd op je levensdoel. Je weet misschien niet eens wat het is, maar je bent ermee in lijn en je acties zullen er automatisch mee synchroon zijn, zolang je maar afgestemd blijft. “

” Excellence is never an accident. It is always the result of high intention, sincere effort, and intelligent execution; it represents the wise choice of many alternatives – choice, not chance, determines your destiny.

Aristotle (384–322 BC)

Comments are closed.