9. Groepsdynamiek is …

Het element IA9 “dynamieken in constellaties” of “groepsdynamiek” neemt het element IA7 “gestalt of contextuele constellatie” een stap verder. Deze laatste (IA7) brengt het existentiële bestaan van groepen in het bewustzijn terwijl IA9 bewustzijn brengt in de dynamieken die hier-en-nu plaatsvinden in (en bij uitbreiding tussen) groepen. Bewustzijn brengen in groepsdynamieken is niet noodzakelijk hetzelfde als tussenkomen, manipuleren of de dynamieken trachten te controleren. Zelfs (en vaak vooral) zonder actief ingrijpen, heeft het brengen van bewustzijn in groepsdynamieken een reeds inherent positief effect op de dynamieken en dat voor verschillende redenen.

Het bewuste engagement of de spontane neiging van ons bewustzijn om een bepaalde constellatie met al zijn zichtbare en onzichtbare dynamieken te omarmen en er met een open hart onze levende aandacht aan te schenken, levert immers onze bijdrage:

  1. om het allemaal te plaatsen in het Licht van de Neutrale Waarnemer en
  2. opent het venster (of kanaal) voor het Hoger Bewustzijn om binnen te dringen en te harmoniseren, verheffen, vormen, verlichten en helen.
  3. Daarenboven nodigt dit IA element ons uit om vanuit de intelligentie van het hart een antwoord te bieden (juist handelen maar ook niet handelen) op de dynamieken.

De kunst van deze praktijk schuilt in onze afgestemde aanwezigheid (alignment) en ons intuïtieve (niet) tussenkomen wat tot de meest gunstige evolutie van de dynamieken leidt.

Hoe dit concreet in zijn werk gaat, kan ontelbare vormen aannemen. Er is geen absoluut beste manier of methode die altijd toepasbaar is in elke situatie maar de meest gepaste benadering is telkens situationeel en afhankelijk van de realiteit van het huidig moment. Het beste resultaat wordt waarschijnlijk bereikt met een creatieve hier-en-nu hart-buik-verstand antwoord, wat niets anders is dan spontane innerlijke waarheid. Het beoefenen van Integrale Aanwezigheid geeft ons toegang tot die oorspronkelijke wijsheid van het moment en stelt ons in staat er uitdrukking aan te geven door handelen of eenvoudig aanwezig zijn.

Er zijn verschillende manieren om de dynamieken in een constellatie te observeren. Elk van deze manieren heeft zijn specifiek potentieel om kennis, precisie, diepte en/of kracht toe te voegen aan het verheffende en harmoniserende effect dat Integrale Aanwezigheid reeds op zich heeft op de dynamieken in de constellatie. Een te sterke identificatie echter – met welke methode dan ook – houdt het risico in dat het volledig ontluiken van IA wordt belemmerd. De combinatie van een grondig begrijpen van de methode, vaardig toepassen ervan en dan loslaten, lijkt het meest gunstig om het volledige potentieel van IA te laten ontluiken waarbij tegelijk de methode omarmd en getranscendeerd wordt.

Eén van de methodes is te kijken door de inclusie lens (EN).

Een andere methode is het toepassen van de basiswetten van systemische constellaties (EN).

Comments are closed.