8. Interrelationele dynamiek is …

… de kunst van het cultiveren van vruchtbare uitwisselingen met anderen naar steeds toenemende positieve verbondenheid in harmonie. Dit omvat het (h)erkennen en identificeren van negatieve dynamieken zodra ze zich voordoen en ze zo snel mogelijk vaardig transformeren in een positieve dynamiek.

Het volledige spectrum van interacties tussen twee mensen is immens. IA biedt een multidimensioneel kader om onze motivatie in sociale interacties te begrijpen. Dit 8ste element van IA ontwikkelt het eerste niveau van bewustzijn in menselijke interacties, een niveau dat toegankelijk is voor iedereen met een elementair niveau van psychologisch zelfbewustzijn. Het is een essentiële opstap naar hogere niveaus van interrelationeel samenvloeien, zoals: bewustzijn van relatiekoorden (IP 14 & 15) en co-creatief samenleven met anderen (IP 20).

Wij mensen zijn sociale wezens. Onze zelfontwikkeling en levenskwaliteit worden in hoge mate bepaald door de uitwisseling met anderen. Onze samenleving is immers in grote mate onderling afhankelijk. Wat we eten, dinken, de kleding die we dragen, wat we consumeren en gebruiken is quasi volledig voorzien door anderen. Voor overleving en de voorziening in basisbehoeften hangen we af van anderen. Goede relaties zorgen voor het gemak waarop we in die basisbehoeften kunnen voorzien.

Volgens Maslow’s behoeftenpyramide (EN), hebben we nood om aanvaard te worden en liefde te voelen van sociale groepen (familie, vrienden). De behoefte om erbij te horen is zo een belangrijk intiem deel van ons leven omdat het zorgt voor veiligheid en psychisch welzijn. Dit verklaart zelfs de gehechtheid van kinderen aan misbruikende ouders en het blijven vasthouden aan schadelijke (romantische) relaties. IA proceswerk helpt mensen om de overgang te maken van schadelijke relaties naar gezonde, van schadelijke afhankelijkheid naar weldoende wederkerigheid, van isolatie naar verbondenheid, van vervreemding naar samenhorigheid en van oppervlakkige, gebrekkige relaties naar diepgaande, vervullende relaties.

In de IA context is persoonlijke groei onmiddellijk verbonden met groei in relatie en omgekeerd.

We creëren disharmonie, pijn en spanning wanneer ons functioneel ego ten dienste staat van onze maskers, onze verdedigingsmechanismen, onze kwetsuren, onze innerlijke criticus of lager zelf, onze gefixeerde ideeën of onze negatieve geloofsovertuigingen. Wanneer we onze schaduwzijde volledig kunnen toe-eigenen en doorgronden, kunnen we onze relaties vrij, veilig en respectvol houden. Wanneer we echter onze schaduwzijde niet (volledig) toe-eigenen en doorgronden, projecteren we hem op anderen en deze projecties veroorzaken conflict, spanning, disharmonie, kwetsuren, schade en lijden in de relaties. Een conflict in een relatie is steeds een uitnodiging om een stap te zetten naar een dieper niveau van psycholische integratie (IA5).

Vaak zorgt een authentieke zelf-transformatie automatisch voor het volledig oplossen van het conflict doordat een nieuw perspectief ontdekt wordt of door de wet van resonantie. En zelfs wanneer dit niet onmiddellijk (volledig) gebeurt, kunnen we toch vaak vordering maken om het conflict (gedeeltelijk) op te lossen of te verzachten vanuit een meer authentieke plek in onszelf.

In de mate waarin ons (functioneel) ego te dienste staat van (in eenheid is met) ons Hoger Zelf, zal het ego in waarheid, respect, harmonie en goedheid zijn met onszelf en met de ander. Dit draagt bij tot positieve dynamieken die ervoor zorgen dat de relaties stabiliseren, groeien en openbloeien wat ultiem leidt tot vergoddelijkte relaties van cocreatief leven met anderen (IA20).

Comments are closed.