7. Gestalt of contextuele constellatie is …

… de eenvoudige en kalme vaststelling van het bestaan van onze contextuele situatie, constellatie of ‘gestalt’ en onze verbondenheid ermee ervaren.

Gestalt in de psychologie is oorspronkelijk een Duits woord dat werd geïntroduceerd door de Duitse psychologen Wolfgang Köhler en Max Wertheimer. De term staat voor “een algemeen beeld”, waarbij het geheel groter is en/of zelfs (totaal) verschillend van de som van de delen.

De gerelateerde term “Familie-opstellingen” werd voor het eerst gebruikt door Alfred Adler om te verwijzen naar het fenomeen dat ieder individu behoort tot en verbonden of gerelateerd is met alle andere leden van zijn of haar familiesysteem.

Systemische of Familieconstellaties, is een (alternatieve) therapeutische methode die gebaseerd is op elementen van existentiële fenomelogie, familie en systeemtherapie alsook op elementen van authentiek spiritueel mystisisme.

Ik verwijs naar de woorden gestalt en constellatie voor het 7de element van IP dat toelaat een perspectief te ontwikkelen van onze huidige contextuele situatie. Dit perspectief start met het bewust ontwikkelen van inzicht in onze ruimere context aan relaties en groepen waartoe we behoren, waarvan we afhankelijk zijn, waartoe we ons verhouden, waarin we actief zijn en die een impact op ons hebben. Dit eerste niveau van bewustzijn (IP7) laat toe eenvoudig hun realiteit en bestaan vast te stellen op een ervaringsniveau alsook de grootte ervan, belang en impact op en in ons leven. Het volgende niveau van bewustzijn wordt onderbouwd in IP9.

Voorbeelden van gestalt of contextuele constellatie kunnen teruggevonden worden in onze familie van oorsprong, vriendenkring, sociale groepen waartoe we behoren, de school waarnaar we gaan, het bedrijf waarvoor we werken, de gemeenschap waarin we leven, het dorp – stad – land – continent – etnische groep of cultuur – mensheid – soort waartoe we behoren zelfs tot en met alle levende wezens, groep van gelijkgestemden op vlak van geloof/missie/project/passie … Alles waarmee we ons kunnen identificeren of waartoe we behoren, maakt onderdeel uit van onze gestalt.

In stap 7 van IP bestaat dit enkel uit de erkenning van het bestaan van al deze relaties van verbondenheden. Element 9 gaat een stap verder door een gevoel te ontwikkelen voor de dynamieken die zich in onze ruimere gestalt en elke verbondenheid afspelen.

De eenvoudige en kalme vaststelling van het bestaan van onze contextuele situatie of gestalt, vormt een stevige basis voor het vervolgens ontdekken van de groepsdynamieken en dit voor minstens twee redenen:

  1. Wanneer de existentiële realiteit wordt aanvaard en/of is gerealiseerd, komt een zekere wrijving tussen onszelf als individu en onze omgeving stelselmatig tot rust. De ‘vrede’ die zo ontstaat vormt een stapsteen voor verder en ruimer inzicht.
  2. Door de existentiële realiteit te eren, komt het mechanisme van weerstand en oppositie stilaan tot rust. Zo hebben we minder interferentie/verwarring en meer ruimte om met behulp van onze Neutrale Waarnemer objectief waar te nemen en ons te helpen by het begrip en transformatie van groepsdynamieken.

Comments are closed.