20. Cocreatief leven is …

… een natuurlijke relatiestijl die spontaan ontstaat wanneer (tot op zekere hoogte) al de voorgaande 19 elementen van Integrale Aanwezigheid zijn verworven.

Dit gebeurt op basis van de volgende stappen:

  1. we herkennen, vinden en/of komen spontaan in contact met mensen, groepen, organisaties, plaatsen en situaties waarmee we een authentieke bestemming hebben en …
  2. we verbinden ons er op een natuurlijke manier mee en …
  3. we weten wat die/onze bestemming, reden en/of het doel is en engageren ons er ten volle voor.
  4. we doen de juiste dingen op het juiste moment, …
  5. we zeggen de juiste dingen met de juiste intonatie tegen de juiste mensen op het juiste moment, …
  6. we ontvangen de juiste gedachten, inspiratie, informatie en leiding op het juiste moment en …
  7. we volgen deze leiding nauwgezet zodat we handelen met de energie, kracht en genade van de Kosmische Stroom of Creatieve Levenskracht.

De genade van deze Creatieve Levenskracht kan best vergeleken worden met een goed functionerend orkest: elke muzikant beheerst zijn instrument (lichaam, functioneel ego, ziel, geest), is gemotiveerd om samen te spelen (zielsverlangen, zielsverbondenheid), kent zijn eigen partituur (individuele zielsmissie) en volgt de leiding van de dirigent (Hoger Zelf leiding gesynchroniseerd met Al wat is door/met de Allerhoogste) zodat hij samen met de rest van het orkest een prachtig stuk muziek speelt (architectuur van het Leven) van een geniale componist (Bron, de Architect van de Schepping).

Ik weet niet hoeveel tijd en evolutie nodig zijn om dit te bereiken, maar ik geloof ten stelligste dat alle leden en aspecten van de mensheid en het leven op aarde in zijn geheel voorbestemd zijn om een prachtige en harmonieuze ééngemaakte co-creatie tot expressie te brengen.

Comments are closed.