De 21 elementen van IA

Het pad van de Integrale Aanwezigheid is een pad van continue groei. Het is een proces van innerlijke verandering dat, eenmaal tot stand gebracht, onvermijdelijk van buitenaf zal worden weerspiegeld. Het is een reis van ontdekking en expansie die de natuurlijke en inherente beweging van evolutie ondersteunt.

Integrale Aanwezigheid heeft 21 aandachtspunten:

 1. Mindfulness
 2. Afstemming – intentionaliteit
 3. Ademhaling
 4. Fysieke integratie
 5. Psychologische integratie
 6. De aanwezigheid van anderen
 7. Gestalt of contextuele constellatie
 8. Interrelationele dynamiek (interacties tussen 2 personen)
 9. Dynamiek binnen constellaties (groepsdynamiek)
 10. Subtiele energielichamen
 11. Energie-uitwisseling tussen mensen
 12. Energiekanalen
 13. Chakras – energiecentra
 14. Relatiekoorden
 15. Inhoud van energieoverdracht (in de relatiekoorden)
 16. Chakra-parels – Hoger zelf – Essentie – Goddelijke vonk – Kernwezen
 17. Innerlijke leiding – het kanaal openen / leven als een kanaal
 18. Pulsaties van het leven
 19. Creatief leven
 20. Co-creatief samenleven met anderen: cycli van creatieve ver-één-iging
 21. Co-creature: levende gemeenschap met Bron: incarnatie van het Hoger Bewustzijn

Overzicht in categorieën

 1. Punten 1-3: het fundament
 2. Punten 4-7: het basis zelfbewust-zijn (4, 5: persoonlijk, 6, 7: sociaal)
 3. Punten 8, 9: het intermediaire bewust-zijn (8: persoonlijk, 9: sociaal)
 4. Punten 10-15: het bovenzintuiglijke bewust-zijn
 5. Punten 16-21: het supra zintuiglijke bewust-zijn

De impact

 • De verkenning en verdieping vanaf element 4 verderop naar 21 is het pad van progressieve bewustwording
 • De indaling vanaf element 21 tot aan element 4 is het manifestatieproces.
 • Fundament (1-2-3) + ascensiehulpmiddelen (4-15) -> ontwaken
 • Fundament (1-2-3) + bovenzintuiglijke vaardigheden (16-21) = verlicht leven

Het fundament

Door te werken aan de eerste drie elementen van de integrale aanwezigheid (mindfulness, afstemming en ademhaling), krijgen we geleidelijk toegang tot meer complexe en subtiele niveaus. Deze drie aspecten vormen de basis of het fundament van persoonlijke, interpersoonlijke en transpersoonlijke ontwikkeling. Dit zijn drie essentiële uitgangspunten voor het versterken van onze aanwezigheid bij onszelf, bij anderen en in het universum.

Het basis zelfbewust-zijn

… is onze voortdurende groei in persoonlijke ontwikkeling. Dit omvat het fysieke lichaam (4) en de psyche (5) alsook sociale ontwikkeling: relaties (6) en context (7).

Het intermediaire bewust-zijn

… brengt onze sociale ontwikkeling naar een ander niveau van gevoeligheid. Het opent ons bewustzijn voor de psychologische uitwisseling in onze persoonlijke relaties (8) en voor het systemische bewustzijn (9) van de sociale context waarin we leven, zowel professioneel als persoonlijk.

Het bovenzintuiglijke bewust-zijn

… is de geleidelijke uitbreiding van onze zintuigen die toegang krijgen tot … is de geleidelijke uitbreiding van onze zintuigen die toegang krijgen tot de bio-energetische dimensie van ons persoonlijke en sociale leven. De ontwikkeling van bovenzintuiglijk bewustzijn zorgt voor directe waarneming van onze subtiele energielichamen (10), onze energiekanalen (12) en energiecentra (13). Met bovenzintuigelijke gevoeligheid zien we direct welke energie-uitwisseling (11) tussen individuen stroomt. De realiteit van onze relatiekoorden (14) komt naar voren als een tastbare substantie. Naarmate deze gevoeligheid nog verhoogt, wordt de diepere en subtielere energie overdracht (15) die door de relatiekoorden stroomt een waarneembare realiteit.

Het supra zintuiglijke bewust-zijn

… is het punt waar onze zelfidentiteit meer en meer verdiept naar het … is het punt waar onze zelfidentiteit meer en meer verdiept naar het Kernwezen dat we in essentie zijn. Wanneer we de diepste kern (16) van onze energiecentra bereiken, krijgen we een glimp te zien van de ware en ultieme aard van onze werkelijke natuur. Het zwaartepunt van de motivatie van onze activiteiten gaat van oppervlakkige verlangens naar leven als een kanaal (17) om het ware wezen tot uitdrukken te brengen. We ontdekken dat de wetten van natuur en materie zijn ingebed in en overstegen worden door de pulsaties van het leven (18). Deze ontdekking stelt ons in staat meer bewuste vormgevers van ons leven te worden (19). De vreugde van het delen van onze vrije, geïnspireerde levenskracht met anderen vertaalt zich in cycli creatieve ver-één-iging (20). Voor zover we onze opzettelijke creatieve kracht vrijelijk afstemmen op ons Hogere Zelf, leven we spontaan in optimale gemeenschap met alles wat is. Door zo te leven worden en zijn we een geïntegreerd onderdeel van het Hoger (universeel) Wezen (21). Het verenigde individu is verenigd met de mensheid en is verenigd met het universum. Dit bevordert een natuurlijk contact met zichzelf, anderen en de wereld.

Comments are closed.